• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bruksrettsregler 2023 Stange Almenning

Mandag 2. Januar 2023

20210719 0445282458

Bruksrettsreglene for 2023 er nå publisert på siden regler og retningslinjer. Bruksrettsportalen oppdateres så snart som mulig.

De viktigste endringene i regelverket er:

  • Alle kr-satser er økt med 15 %. Satsene justeres normalt i henhold til byggekostnadsindeks for boliger (materialer) per oktober, som i år ville ha betydd en økning på 8,1 %.
  • Ytelser til bytte av vindu/dør/port i bolighus og isolerte driftsbygninger økes.
  • Det innføres ytelser til etterisolering av bolighus.
  • Det innføres ytelser til rørdeler til grøfting.
  • Det innføres ytelser til kummer for vanningsanlegg på lik linje med drenskummer, og satsen økes fra 60 til 85 %.
  • Ytelser til alternative strømidler for husdyr likestilles med ytelser til strøflis.
  • Ytelser til langved levert fra SA gjeninnføres. Ytelsene beregnes av ordinær pris.
  • Det innføres tilskudd til energi- og varmeanlegg, eksempelvis solcelleanlegg.
  • Det innføres tilskudd til sanering av driftsbygninger.