• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Regler og retningslinjer

Her finner du regler og retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Romedal Almenning og Stange Almenning.

Vi oppfordrer alle til å benytte vår BruksrettsportalTa kontakt med allmenningskontoret dersom du ikke får logget deg på.

Enhver bruksberettiget er pliktig til å sette seg godt inn i gjeldende regelverk før det søkes ytelser.

 

Du må ha et pdf-program som f.eks. Acrobat Reader for å lese dokumentene.

LAST NED ACROBAT READER