• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Turstier og løyper

Merking og rydding av turstier foregår jevnlig, og det er mer enn 100 km merkede stier i allmenningene.

For detaljer henvises det til de lokale turstilagene: