• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Tjenesteyting

Allmenningene tar på seg ulike oppdrag utenfor egen bedrift.

Eksempler:

  • Restaurering av eldre tømmerbygninger. Etter hvert har vi opparbeidet en betydelig «referansebank».
  • Blinking (syning) av spesialtømmer i forkant av avvirkning.
  • Ulike guideoppdrag knyttet til naturopplevelser, herunder guidet jakt.
  • Leveranser av spesialdimensjoner av tømmer.

Kontakt oss for mer informasjon!