• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Kart

Digital kartløsning for Romedal Almenning og Stange Almenning kan brukes på mobil og nettbrett med appen ArcGIS Explorer. Bruk denne lenken for å gå direkte til allmenningskartet:
Kart over RASA i ArcGIS Explorer

Kartet kan også åpnes i nettleser på PC eller mobil ved å bruke denne lenken:
Kart over RASA i ArcGIS webløsning

Den digitale kartløsningen er under utvikling, og viser foreløpig allmenningsgrensene, skogsbilveger, turstier, badeplasser, åpne koier og DNT Overnatting.

 

Under finner du filer med kart over eiendommene våre, ajour per 2002. Papirversjon av kart over Stange Almenning kan kjøpes på allmenningskontoret. Kart over turstier i Romedal Almenning kan kjøpes av Romedal Almenning Turstilag.

 

Oversiktskart, små bildefiler

Romedal Almenning (0,5 MB)

Stange Almenning (0,5 MB)

 

Detaljert kart, middels store bildefiler

Romedal Almenning sør (5,1 MB)

Romedal Almenning nord (5 MB)

Stange Almenning (5,4 MB)

 

Detaljert kart, store PDF-filer

Romedal Almenning sør PDF (29,4 MB)

Romedal Almenning nord PDF (29,4 MB)

Stange Almenning PDF (15,6 MB)