• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Jørgen-Petter Nermo

DRIFTSSJEF
E-post
jorgen.nermo@rasa.no

Informasjon
  • Personalansvarlig
  • Åremålskoier og Hytter
  • Kontaktperson for eksterne oppdrag