• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Gaute Nøkleholm

ALLMENNINGSBESTYRER
Telefon
41442992

E-post
gaute.nokleholm@rasa.no

Informasjon
  • Daglig leder
  • Jaktadministrasjon