• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Even Sveen

DRIFTSSJEF
E-post
even.sveen@rasa.no

Informasjon
  • Avvirkning og tømmersalg
  • Ansvarlig for veger i RASA
  • Leder jaktoppsynet