• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
 • Telefon 62 58 53 60

Styrene

Styret i Romedal Almenning

Styrets leder

 • Lars Maagaard – mob: 950 83 102 – maagaard.lars@gmail.com

Nestleder

 • Karin Marie Røhne – mob: 905 71 098 – karin.rohne@nortura.no

Styremedlemmer

 • Ole Maagaard – mob: 913 86 208 – olemaagaard1@gmail.com
 • Frank Monsen – mob: 905 99 732 – frankmonsen621@gmail.com
 • Jan Tore Nybakk – mob: 474 51 780 – jan.tore@hymax.no
 • Christina Sagen Stenberg – mob: 957 35 016 – christinasagen@hotmail.com 
 • Harald Øvergaard – mob: 977 76 771 – harald.overg@gmail.com

Varamedlemmer

 • Kjersti Narum
 • Ole Jensen Galgum
 • Kristoffer Lund
 • Bjørnar Sønsterud
 • Tore Engebret Holm
 • Jørn Otto Kjelsberg
 • Halvor Oustad

Ansattobservatør

 • Hege Rønningen

Styremøter 2022

 • 7. mars
 • 4. april
 • 27. mai
 • 19. august
 • 7. oktober
 • 9. desember

 

Styret i Stange Almenning

Styrets leder

 • Sverre Lang-Ree – mob: 908 31 360 – slr@geno.no

Nestleder

 • Jon Tomassen – mob: 905 24 390 – jon.tomassen@nortura.no

Styremedlemmer

 • Valborg Alhaug – mob: 415 76 004 – valborg@heggsvold.no
 • Ole Bjarne Enger – mob: 951 32 032 – kongsparten@online.no
 • Lars G. Gløtvold – mob: 934 09 289 – glotvold@hotmail.com

Varamedlemmer

 • Kjersti Bergseng
 • Marianne Svenskerud
 • Anne Kirsten Stenberg Karseth
 • Hans Næss Olstad
 • Olav Austlid

Styremøter 2022

 • 24. februar
 • 25. mars
 • 25. mai
 • 18. august
 • 6. oktober
 • 8. desember