• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Kontakt oss

RASA er en forkortelse for Romedal Almenning og Stange Almenning.

Vi har felles kontor på Egerom, Vallsetvegen 297, 2330 Vallset.

Org.nr. Romedal Almenning: 939 977 066
Org.nr. Stange Almenning: 916 187 726

E-post Romedal Almenning: romedal.almenning@rasa.no
E-post Stange Almenning: stange.almenning@rasa.no

Telefon: 62 58 53 60

Vi holder åpent fra kl. 8.00 til 15.30 mandag til fredag.

Kontaktinformasjon Egerom selskapslokaler:
Kalas Catering, e-post post@kalascatering.no eller tlf./SMS 954 33 456