• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
 • Telefon 62 58 53 60

Vegavgiften endres fra og med 20. mai

Mandag 3. Mai 2021

veg mai 2021

Vegavgiften i allmenningene endres fra og med 20. mai 2021. Allmenningene har til sammen rundt 300 km skogsbilveg som er åpent for ferdsel mot avgift. Oversikt over hvilke veger som til enhver tid er åpne finner du på vegkartet vårt.

Har du allerede kjøpt årskort for 2021 er dette naturligvis gyldig ut året.

Priser fra 20. mai:

 • Dagskort personbil: 70 kr
 • Dagskort lastebil over 7,5 t: 140 kr
 • Årskort personbil (inntil 2 biler per husstand):
  En av allmenningene: 600 kr
  Begge allmenningene: 800 kr

Vegavgift kan betales på en av følgende måter:

 1. SMS (dagskort):
  Romedal Almenning – Skriv raveg skiltnummer. For eksempel: raveg FT10000
  Stange Almenning – Skriv saveg skiltnummer. For eksempel: saveg FT10000
  Send til nr. 2380
 2. Nettbutikk (dagskort og årskort): nettbutikk.rasa.no
 3. VIPPS (dagskort og årskort):
  Romedal Almenning vippsnummer – 110459
  Stange Almenning vippsnummer – 660336
  Husk å oppgi skiltnummer.

Vi ønsker god tur i allmenningene!