• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Vårstengte veger

Fredag 3. April 2020

stengt bom

Med våren kommer stenging av veger. Kartet på hjemmesiden er nå oppdatert med vegene som allerede er stengt: Prestsetervegen, Odalsvegen og Markvegen i SA og Slettholsvegen, Smørvegen og Gåsvassdalsvegen i RA. Førstkommende tirsdag stenges Lysjøvegen i SA og Helvetesvegen, Sortvegen og Gaustadsetervegen i RA. Med det er de fleste vegene i RASA stengt.