• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

TRENING HUND

Onsdag 23. August 2017

Det kommer en del spørsmål rundt regelverket for trening / slipping av hund i almenningene. 

Regelverket er slik: Ingen hund kan slippes før 10. september. I perioden 10. september til 5. oktober kreves det saureenhetsbevis. 

Det finnes en mulighet for slipping tidligere, men da på et nærmere avgrenset område hvor JFF selger treningskort. Mere informasjon finner du på hjemmesiden til JFF.

Jaktstart elg er lørdag 7. oktober.

Skrevet av Jørgen