• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Tredje dagen elgjakt 2022

Tirsdag 4. Oktober 2022

Okse fra Gammelseterberget 2022

Stolt skytter med en 14 tagger fra gårsdagens jakt i Gammelseterberget. Så langt er det felt 24 elger i RA og 5 i SA. Litt ulike tilbakemeldinger om elgtetthet. 

Jakta fortsetter tom. 13.11  Jaktkartet er oppdatert.

Skrevet av Jørgen