• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Taksering skogsfugl 2022

Onsdag 31. August 2022

taksering skogsfugl 2022

Resultater fra beregningen i hønsefuglportalen 2022:

Det ble totalt taksert 118,8 km i RASA i 2022, fordelt på 57 linjer. I Romedal ble det taksert 49,9 km (28 linjer), mens det i Stange ble taksert 68,9 km (29 linjer).

Resultatet fra beregningen i Hønsefuglportalen viser en svak oppgang av tetthet av skogsfugl pr. km2 fra 9,1 til 11,3. Skogsfuglbestanden har etter takseringsresultatet økt med 24% i forhold til fjoråret. Resultatet kan karakteriseres som et middels år. Kyllingproduksjonen er på 2,8 kyllinger/høne for hele området, noe som karakteriseres som lavt. Antall kull er litt høyere enn i fjor (gjelder spesielt orrfugl), men kullene er små. For andre år på rad viser tellingene i Romedal Almenning en større tetthet enn i Stange Almenning. Tetthetsberegningen for begge områdene er den som gir statistisk best materiale, og det sikreste estimatet.

 

taksering skogsfugl tabell 2015 2022