• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Status veger desember 2020

Tirsdag 8. Desember 2020

veg web

Foreløpig er det lite som minner om vinterføre som på bildet, og status er at alle veger i RASA per nå er åpne.

Kjøreforholdene kan likevel være variable og vi minner om at veg som ikke er brøytet for kjøring med bil regnes som utmark, og motorferdsel på disse reguleres av motorferdselloven.

Vi oppdaterer vegkartet på hjemmesiden etter hvert som vegene stenges utover vinteren, så følg med der for oppdatert informasjon.