• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Status etter 3 dagers jakt

Mandag 4. Oktober 2021

Ny elgart

Ja, er det en ny art vi ser i Hemtjernet (Kjerstiberget jaktfelt)? Nei, men ei lita ku som gikk til vanns etter at den ble skutt. "Tors" menn måtte altså bade.

Status nå etter 12 fellinger i dag er 7 dyr i SA og 22 i RA. Vi har altså passert 20 % felte dyr av årets kvote på 136.

Jaktkartet er oppdatert.

I tillegg er årets første hjort felt i Allmenningen, ei kolle på Busterud. To hjort felt på Privatretten.

 Det nå felt 9 av de 20 hjortene som skal felles i Stange kommune inneværende høst.

Skrevet av Jørgen