• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Jubileum Stange Almenning

Mandag 3. Januar 2022

rasa nyhetsbilde sa 2022

I 2022 fyller Stange Almenning 200 år. Jubiléet feires lørdag 11. juni – med kulturinnslag i allmenningen og festmiddag på Saxlund, og alle med bruksrett i Stange Almenning inviteres på arrangementet.

Les mer om arrangementet og meld deg på her.