• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Søndag 23. oktober

Søndag 23. Oktober 2022

6 tagger fra Kerstiberget

I dag ble det et bilde fra en fin 6-tagger som ble felt i Kerstiberget tidligere i høst. Det har ikke vært det helt store resultatet den siste uka. Det meldes om svært varierende elgtetthet. Ser ut som elgen har klumpet seg litt. Noe av årsakene kan skyldes ulv uten at dette kan dokumenters.

Vi har nå 91 felte dyr innrapportert i Viltrapporten. Altså en rest på 43 dyr frem mot 13.11

 

Hjortekvoten hvor periode 1 er delt mellom RASA og privatskogene i Stange har følgende status:

Privat: Kvoten på 8 dyr fyllt.

RASA: Det er igjen 1 hind, 1 kalv og 1 spissbukk (handyr på 1 1/2 år)

Nye 4 dyr vil bli tilført i en ny felles kvote fom. 14.11 

Hjortejakta går frem til 23.12 

Jaktkartet oppdatert

Skrevet av Jørgen