• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Slipp av hunder

Mandag 6. September 2021

jakthund fb

Det er ikke tillatt å slippe hund på allmenningenes grunn før 5.10. Eneste unntak er for de som har løst jaktkort. Her kreves det imidlertid godkjent saurenhetsbevis.

Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder så vel jakt- som selskapshunder.

Regelverket er så strengt grunnet hensynet til beitedyrene på våre eiendommer.