• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SLIPP AV HUND

Tirsdag 19. Februar 2019

Radyr 2019

Vi ber dere som skal slippe hund (både på jakt og andre turer) om å vise hensyn til artene som sliter litt med mye snø. Selv om vi fikk mildvær som gjør fremkommeligheten for rådyr noe bedre, er denne arten fortsatt sårbar i vinterskogen.

Vår oppfordring er at dere som slipper hunder - reiser ordentlig til "skogs" all den tid de fleste rådyrene nå har trukket nærmere bygda.

Skrevet av Jørgen