• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SKOG I VEKST

Torsdag 25. Mai 2017

Plantefelt etter hauglegging i 1990

I 1990 valgte RA å hauglegge et felt med gravemaskin. Hovedmålet med prosjektet var å forhindre frostskader (feltet ligger i et søkk i terrenget).

 

Bestandet ligger like innenfor Dullutkoia langs Sunnåvegen. Bernt (fra Mjøsen) og undertegnede befarte den 27 år gamle skogen i går - formidable dimensjoner. Er det hogstmodent om 15 år? (60 cm toppskudd i fjor).

På bildet skimtes en haug under treet i øvre høyre hjørne

Skrevet av Jørgen