• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

ROVVILT

Mandag 28. August 2017

Tjuv2

 

REGLER FOR BESKATNING AV ROVVILT I ROMEDAL OG STANGE ALMENNINGER FRA 2017 >

 

 1.  Alle som driver aktiv rovviltjakt/fellefangst i Romedal og Stange Almenninger må ha betalt jegeravgift. I tillegg kreves ett av følgende jaktkort:    a)     Jaktkort elg

 

b)     Jaktkort hjort

 

c)     Jaktkort rådyr

 

d)     Småviltkort 

 

2.               For de av dere som skal drive fangst m/regisrering av rev må i tillegg løse Revepass – kjøpes hos JFF

 

3.               Rovviltkontroll må kun utføres innenfor lovens rammer for art og fredningstid.

 

·       Fellefangst kan utføres fritt innen lovens rammer.

 

·       Åtejakt i almenningen skal registreres skriftlig på almenningskontoret før åteutlegging.

 

·       Ordinær rovviltjakt skal skje i henhold til gjeldende lovverk (våpen, ammunisjon, jakttid og ellers god jaktetikk.

 

4.      De arter som ikke er nevnt i premieringslista er fredet.

 

            5.         Premiering av rovviltkontroll.

 

                        - se eget oppsett.

 

 

 

Vallset 28.8.2017

 

ROMEDAL OG STANGE ALMENNINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        PREMIERING AV ROVVILTKONTROLL 2017   >

 

 

 

 

 

1.         De som ønsker å være med på ordningen må ha løst jaktkort.

 

 

 

2.         Viltutvalgene i R&VJFF og SJFF vil ta seg av all registrering. All fangst som skal godkjennes må forevises et medlem av viltutvalgene, og blir registrert på et eget registreringskort. For revejakt gjelder egne regler (seRevepass)

 

 

 

3.         Rovviltet vurderes etter egen poengskala, og ved oppnådde 70 poeng vil premieringen bli gratis småviltjaktkort for følgende høstsesong.

 

 

 

Poengskala

 

 

 

            Art                              Poeng             Art                              Poeng

 

             

 

            Mår                             30 poeng         Korp                         10 poeng

 

            Rev                             20 «                 Kråke                          3 «

 

            Mårhund                     15 «                 Måke                           3 «

 

            Villsvin                       15 «                 Nøtteskrike                 3 «

 

            Grevling                     10 «                 Skjære                        1 «

 

            Villsvin                       15 «                

 

            Mink                           5 «

 

            Røyskatt                      5 «      

 

 

 

 

 

Vallset 28.8.2017

 

ROMEDAL OG STANGE ALMENNINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    PREMIERING AV ROVVILTKONTROLL 2017   >

 

 

1.         De som ønsker å være med på ordningen må ha løst jaktkort.

 

 

2.         Viltutvalgene i R&VJFF og SJFF vil ta seg av all registrering. All fangst som skal godkjennes må forevises et medlem av viltutvalgene, og blir registrert på et eget registreringskort. For revejakt gjelder egne regler (seRevepass)

 

 

3.         Rovviltet vurderes etter egen poengskala, og ved oppnådde 70 poeng vil premieringen bli gratis småviltjaktkort for følgende høstsesong.

 

 

Poengskala

 

 

            Art                            Poeng             Art                         Poeng

 

             

 

            Mår                             30 poeng         Korp                      10 poeng

 

            Rev                             20 «                 Kråke                       3 «

 

            Mårhund                     15 «                 Måke                       3 «

 

            Villsvin                       15 «                 Nøtteskrike              3 «

 

            Grevling                     10 «                 Skjære                      1 «

 

            Villsvin                       15 «                

 

            Mink                           5 «

 

            Røyskatt                      5 «       

 

 

 

Vallset 28.8.2017

 

ROMEDAL OG STANGE ALMENNINGER

 

 

 

Skrevet av Jørgen