• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

RESULTATET ER 2 DAGERS JAKT

Mandag 7. Oktober 2019

Hjort i Tronshatten

Da er dag to av årets elgjakt ferdig. Status så langt er 2 felte elg i SA og 15 i RA. Samlet kvote er 136 dyr. Tilbakemeldingene fra noen av jaktlagene som ble besøkt i går er at de fleste har elg - men litt "sortering" og stang ut har gjort at det ikke har blitt felling ennå. 

På bildet ser dere den voksne hjortebukken som ble felt i Trondshatten i går.

Det er nå skutt 3 bukker og 1 hind av årets kvote på 16 dyr. Restkvoten er 1 kronhjort, 7 hinder og 4 kalver. Hind kan selvfølgelig erstattes med kalv. 

Jaktkartet er oppdatert.

 

Skrevet av Jørgen