• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Regelverk for bruksrett 2021

Onsdag 6. Januar 2021

vinter ra

Oppdatert regelverk med satser for bruksrettsytelser ligger nå tilgjengelig på hjemmesiden.

Alle kronesatser er indeksregulert. Ytelser til nybygg bolig er økt vesentlig i begge allmenningene. Grøfterør med filter er tatt inn som nytt produkt i begge allmenningene. Ellers er det ingen vesentlige endringer fra 2020. 

Du finner regelverket på siden for bruksrett, under regler og retningslinjer.