• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Problemer med Jaktkartet

Torsdag 6. Oktober 2022

Fin okse Aberget 2022

Overskriften viser til registrering av kvote og felte dyr på de enkelte lagene. Vi har også i år problemer med at oppdateringene vi gjør forandrer seg etter en tid. Det jobbes med å finne feilen uten at vi er i mål ennå. Kanskje har hele "plattforma" som denne sida er bygget på blitt for gammel.

Vi gjør en ny oppdatering i morgen formiddag med håp om at tallene våre blir "stående"

Så over til fakta.

Det løsnet for Åberget (bildet) i dag - med felling av sitt første dyr - en flott 8-tagger.

Til nå er det felt 43 dyr i RA og 10 i SA. Dette gir en fellingsprosent på 40

Skrevet av Jørgen