• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

"På slutten av 7. dagen"

Fredag 9. Oktober 2020

Sako

Hunden Sako i Malungen Jaktlag tar et overblikk!.

Jakta går jevnt og trutt med en felling på 48 dyr (RA) og 15 dyr (SA). Totalt 63 av kvoten på 136. 

I tillegg er det felt 2 kalver med vekt under 40 kilo. Disse belastes ikke kvoten.

 

Rapportene sier at det er bra med elg på de fleste jaktfeltene. 

For dere som skal på småviltjakt i morgen MÅ dere overholde kravet til å varsle elgjaktlaget hvor dere har tenkt dere hen på jakt før dere starter.

Jaktkartet er oppdatert.

Skrevet av Jørgen