• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

OPPSUMMERING ETTER DE FØRSTE 9 DAGENE AV ÅRETS JAKT

Mandag 14. Oktober 2019

Okse Gaustadsetra

Dagens bilde:

Uttak av små okser vil forhåpentligvis gi oss flere gode avlsokser i bestanden. Bildet stammer fra en av de første dyrene som ble tatt ut under årets jakt.

Det ble lagt ut en reportasje her på siden i går ettermiddag. Etter at artikkelen ble publisert tikket det inn en del meldinger på VR. Status nå litt inn på dag 10 er at vi har skutt 61 dyr (RA) og 15 dyr (SA). Samlet avskyting er dermed 76 dyr som utgjør 58 % av utdelt kvote eller 55 % av totalkvoten som forvaltningsplanen vår sier på 136 dyr. Langt de fleste lagene melder om svært bra med elg. Særlig interessant og positivt med god utvikling på kalvvektene, og at langt flere kuer har med seg kalv enn hva som var tilfelle i fjor.

Oversikt over de tre feltene som er ferdige med årets elgjakt finner du på jaktkartet vårt. 

Restkvote på hjort som ble presenter i går er riktig. 4 hinder og 3 kalver.

Skrevet av Jørgen