• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

OPPDATERING ETTER DAG 4

Onsdag 9. Oktober 2019

Pakjort hjort

Vi har jaktet i fire dager. For noen lag ble dagen i går avspist med ett skift grunnet været. Så langt er det skutt 30 elger (5 i SA og 25 i RA). Kvoten er fortsatt 136 dyr.

Det er ikke mangel på elg - men heller det at årets kvote (andre året av 5-års kontrakten) er den vanskeligste da det er få voksne dyr som kan felles. 

Vi skrev i går at hanndyrkvoten for hjort er fylt. Dette medfører ikke riktighet all den tid viltnemnda valgte å nedklassifisere spissbukken som ble påkjørt i går til kalv.

Restkvoten er derfor: 1 kronhjort, 7 hinder og 3 kalver 

Bildet er fra en påkjørt hjort tidligere enn dag.

Jaktkartet er oppdatert.