• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

OPPDATERING ETTER 10 DAGER ELGJAKT

Mandag 11. Oktober 2021

Avmagret elgku sommeren august 2021

Bildet tok Tore Oustad i august. Dette så definitivt ikke bra ut. Men vi valgte å ikke varsle Viltnemnda om mulig avliving all den tid det ikke var andre sykdomstegn.

I går felte Gammelseterberget ei svært mager ku med helt nedslitte tenner. Den ville etter jaktleders vurdering ikke overlevd en vinter til. Selv om det er lite sannsynlig, kan vi jo håpe at det er det samme dyret som Tore så. 

Ved at vi tar med denne historien åpner vi for at allmenningene kanskje skal være mer aktive i slike situasjoner (les be om avliving).

Så over til tallens tale etter den første uka + ei helg av årets elgjakt.

- Total kvote for allmenningene (godkjent bestandsplan) åpner for 90 dyr i RA og 46  i SA

- I år har vi så langt delt ut 82 dyr i RA og 41 i SA

- Viltrapporten forteller om 58 felte dyr i RA og 25 i SA. Dette gir en samlet fellingsprosent på 67

- Tre lag er ferdige (gir småviltjegere anledning til å utøve jakt uten å gå om jaktleder). Feltene er Tronshatten, Stentjernsmarka og Busterud (selv om sistnevnte har igjen et tilleggsdyr).

Det er SVÆRT hyggelig å dele et resultat med 0 ettersøk på skadeskutte dyr med alle dere som ikke jakter selv. Dette forteller om dyktige jegere som viser flott moral i jaktutøvelsen.

Jaktkartet er oppdatert.

Skrevet av Jørgen