• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

OBSERVASJON AV ULV / SKUTT ULV

Onsdag 4. Oktober 2017

Ulv

Det er sett ulv på et viltkamera i Romedal Almenning i dag. Bildet er tatt i området Eriksfallet og det ser ut til at ulven er på vei retning Sørbråtåberget/Granåsen.

Ulven ses til venstre - på vei ut av bildet.

Det ble skutt ulv i dag - kanskje faren er over for denne gang?

Skrevet av Mona