• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Nye bruksregler

Torsdag 28. Mai 2020

lover og regler web

Landbruks- og matdepartementet godkjente 20. mai 2020 nye bruksregler for Romedal Almenning og Stange Almenning. Bruksreglene trer i kraft fire uker etter at de er kunngjort for de bruksberettigede, det vil si 1. juli 2020. Fra samme tid oppheves de tidligere bruksreglene fra henholdsvis 7. desember 1995 og 7. mai 1997. Du finner de nye bruksreglene under.

Bruksregler for Romedal Almenning

Bruksregler for Stange Almenning