• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
 • Telefon 62 58 53 60

Manntall for valg 2022

Fredag 28. Januar 2022

manntall 2022

I 2022 er det valg av styremedlemmer for Romedal Almenning og Stange Almenning.

Manntallet er tilgjengelig for gjennomgang på allmenningskontoret på Egerom. Er det feil på din eiendom må dette sendes skriftlig til allmenningen per post eller e-post.

For å kunne stemme må man være registrert i manntallet, dette har den bruksberettigede selv ansvar for å følge opp.

Det kan avgis to stemmer for hver bruksberettiget eiendom, enten slik at den som alene har stemmerett avgir to stemmer, eller ved at to som har stemmerett avgir én stemme hver ved personlig frammøte. Følgende regler gjelder:

 • To stemmer har:
  • Eier, ugift og uten innrapportert samboer.
  • Forpakter, ugift og uten innrapportert samboer. (Forutsetning: Skriftlig forpaktningsavtale der det framgår at forpakter skal utøve bruksretten, og at det gjenstår minst 2 år av forpaktningstida).
  • Repr. for selskaper m.v. som møter med fullmakt.
  • Sameier som møter med fullmakt.
  • Eier av to eller flere eiendommer (også når vedkommende er gift og ektefellene vil da kunne stemme for alle eiendommene og samlet avgi fire stemmer hvis begge møter).
 • Én stemme har:
  • Eier, gift eller med innrapportert samboer.
  • Forpakter, gift eller med innrapportert samboer.
  • Eierens ektefelle eller innrapporterte samboer.
  • Forpakterens ektefelle eller innrapporterte samboer.
  • Sameier, når det er to sameiere.

Det er ikke mulig å gi annen person fullmakt til å stemme for seg annet enn etter reglene ovenfor.

Invitasjon til årsmøte og valg sendes ut i løpet av mars.