• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Lørdsg dag 8

Lørdag 9. Oktober 2021

Debutant nr. 2 skyter pigger i Rasalia

Det ble 6 elger i dag. Romedal har nå 54 dyr. Stange Almenning har 22.

Samlet kvote (fordelt) 123. Busterud i SA har fått et tilleggsdyr i form av en kalv.

I dag var også første dag for "ny periode" for småviltjegerne. Husk kontakt med elgjaktlagene før morgendagens fugl/harejakt.

Jaktkartet er oppdater.

Skrevet av Jørgen