• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Langved av bjørk 2019

Tirsdag 15. Januar 2019

3. og 4. stokker

Salg av langved for levering før påsken i 2019 har startet.

Vi tilbyr følgende priser;

Bjørk pr m3; kr 410,- + mva

Transport pr m3; kr 135,- + mva 

Bruksberettigede i Romedal Almenning får automatisk trukket sin bruksrettsytelse på faktura.

Skrevet av Mona