• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

KVOTEOVERSIKT ELGJAKT

Torsdag 7. September 2017

Snudd elg2

Jaktkartet http://www.rasa.no/jakt-og-fiske/jaktkart/ er oppdatert. 

Kalv kan felles som alternativ til de øvrige kategoriene.

For ordens skyld: Elgjakta starter den 7.10.

I tillegg til de 78 + 42 dyrene vi har lagt ut (også i Viltrapporten) har vi 12 tilleggsdyr i "ermet".

Skrevet av Jørgen