• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

KOIE MED SUPER BELIGGENHET BLIR LEDIG

Lørdag 7. Oktober 2017

Koia, Plassetra med beliggenhet helt ned til Rasensjøen blir ledig fom. 1.11.2017

 

For flere detaljer henvises til /koier/ledige/plasseetra på linken koier i menyen over.

Skrevet av Jørgen