• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

JAKTSTOPP FOR ANDRE FØRSTE UKA I ELGJAKTA

Fredag 6. Oktober 2017

Tiur i spill i vatt landskap

En observant småviltjeger har avdekket en feil på vårt vedlegg til småviltkortene. Det er ikke riktig at det er opphold i småviltjakta de 10 første dagene av elgjakta. Riktig periode er de 7 første dagene. Det åpnes således for annen jakt fom. 14.10 Husk og kontakte elgjaktleder før du drar ut.

Jaktkartet vil bli oppdatert dagelig.

Skrevet av Jørgen