• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

JAKTKARTET STATUS 10.10

Mandag 9. Oktober 2017

5 TAGGER

Jaktkartet vårt havarerte da kvige ble byttet til ungdyr i oversikten over kategorier. Dette oppdaget vi ikke i forbindelse med innlegging av kvoter for 1 mnd. siden. Når vi så skulle oppdatere kartet i går, var det bare kaos - og ingen aksept for oppretting. Altså måtte vi kontakte leverandøren vår, INNIT for hjelp.

De har nå rettet "buggen" og kartet er oppe igjen og viser følgende resultat i dag kl.19.00

SA  12 dyr felt

RA  23 dyr felt

Utdelt kvote så langt 121 dyr, fellingsprosent 29

Bildet viser en 5 tagger slik skytteren så den i kikkerten (2 på den sida den ble skutt på), og ikke særlig muligheter til å se den 3. på andre sida.

Skrevet av Jørgen