• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjonsmøter 2022

Mandag 21. November 2022

dylan gillis KdeqA3aTnBY unsplash

Allmenningene inviterer alle bruksberettigede til informasjonsmøter i slutten av måneden og ber interesserte om å sette av tidspunktet i kalenderen.

Romedal Almenning: Herredsvang tirsdag 29. november klokken 18.00
Stange Almenning: Søndre Elton onsdag 30. november klokken 18.00

Tema for kvelden er:

  • Orientering om driften
  • Bruksretten – bruksrettsutvalget informerer om mulige endringer

Velkommen!