• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Infomøter på Egerom

Mandag 26. November 2018

Infomote SA

20. og 22. november ble det avholdt infomøter for de bruksberettigede på Egerom. 
Det ble gitt mye nytting og god informasjon fra styrene og administrasjonen. Det var også rom for meningsutveksling og innspill fra de bruksberettigede. 

 

 

 

 

 

 

I begge møtene snakket Gaute Nøkleholm engasjert om Sørlieterminalen og betydningen av denne. Presentasjonen han holdt kan du lese her. 
Han dro oss også igjennom skogforvaltningen i almenningene. 

Det ble også informert om finansforvaltningen. Her kom det frem at styrene,  i samarbeid med finansforvalterne, har valgt å endre strategi og mandat noe. 

Når det gjelder bruksretten så er det ikke de helt store endringene å melde. 
Satsene for ytelser har blitt foreslått indeksregulert, og noen satser vil bli justert noe opp. Ordlyden vil noen plasser bli forenklet. De foreslåtte endringene blir behandlet i styremøtene i desember. 

Det kom også noen innspill fra de bruksberettigede som blir tatt med i prosessen videre.
De bruksberettigede ble oppfordret til å gå inn i Bruksrettsportalen og legge inn informasjon om eiendommen.

 

Skrevet av Susanne