• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Hyttetomt på Harasjøen

Onsdag 17. Mars 2021

Harasjoen februar 2021

En hytteeier på Harasjøen syd sendte oss dette bildet fra sin hytte. Anledningen var en besøk på hytta på en februardag med 40 grader forskjell på inne og ute.

Han holdt varmen med god bjørkeved fra allmenningen.

Fortsatt 15 fine hyttetomter ledig for nye kunder.

Skrevet av Jørgen