• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

2 HJORTER FELT I DAG

Torsdag 12. Oktober 2017

Gaustadsetra 2017

Hjortehind felt i Gaustadsetra, og kalv i Busterud nå i ettermiddag. Restkvote er nå 1 voksen bukk, 1 spissbukk, 3 hind og 4 kalv.

Bildet: Hind i Gaustadsetra.

Skrevet av Jørgen