• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Granerudsjøen hyttefelt

Torsdag 11. Mars 2021

Granerud februar 2020

Den 23. februar i år godkjente Stange kommune den oppgraderte Reguleringsplanen for Granerudsjøen hyttefelt i Stange Almenning.

Dette innebærer at det nå gis anledning til å installere lavtspylende toalett til tett tank. Tiltaket krever søknad og godkjennelse fra kommunen for hver enkelt hytte.

Det er ikke lov å legge vann inn i hyttene. 

Per i dag er det 11 ledige tomter på feltet. Alle har strømtilførsel.

For flere detaljer henvises til lenka med hyttetomter på denne siden.

Skrevet av Jørgen