• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Video av gaupe i Rasalia

Tirsdag 8. Oktober 2019

Gaupe 2 Rasalia 2019 4

Jaktleder Eirik Frantzen i Rasalia fikk søndag morgen en opplevelse som han neppe vil få ta del flere ganger. Ei gaupe med to unger kommer inn på elgposten. Gjennom å være helt stille da han finner frem telefonen for filming får han ta del i morens kurs for ungene i kvessing av klør mot trestamme.

Se videoen her:

Skrevet av Jørgen