• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

FØRSTE JAKTFELT FERDIG

Fredag 13. Oktober 2017

Tor Fjeldstad 2

Da er det første jaktlaget ferdig med elgjakta - Tronshatten i Romedal hart felt 9 dytr på seks og en halv dag.

På bildet ser dere Tor Fjellstad med rådyr felt i SA (fra tidligere år)

Skrevet av Jørgen