• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

ELGJAKT ER SAMARBEID MELLOM HUND OG JEGER

Lørdag 7. Oktober 2017

Kvige i SA

8.10

Vi har regisrert 9 felte dyr 2. dag, 5 i RA og 4 i SA.

Totalt er nå 23 av de 120 tildelte (eks. tilleggsdyr) elgene felt.

Dagens gladhistorie:

Et jaktlag i SA skjøt i går et skudd mot ei kvige. 3 ørsmå bloddråper ble funnet. Jaktoppsynet påla laget å jakte kvige i går ettermiddag - resultatløst. Nytt forsøk i formiddag (hadde god indikasjon på hvor dyret hadde gått). Nye 3 timer uten resulltat. Nå begynte det å bli vanskelig all den tid nye dyr var kommet til. Etter avtale med oppsynet sa jaktleder seg villig til å forsøke en siste mulighet på det de trodde kunne være samme dyret.

Så kl. 16.00 i ettermiddag felte de ei kvige - og jo, et ørlite streifsåR foran på skuldra ble funnet. Altså riktig dyr - VEL BLÅST.

På bildet ser dere merket etter streifskuddet.

Skrevet av Jørgen