• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Første 9 - dagers periode av årets elgjakt er ferdig

Søndag 9. Oktober 2022

Ku fra Aberget

Bildet er fra Ku som ble felt i Åberget i dag. Dette var lagets 4. felling av de 5 dyrene på kvoten.

Etter 7 fellinger i dag (registrert kl.20.15 i Viltrapporten) har RASA fått 70 av de 134 fellingsrettene som er fordelt så langt.

Gammelseterberget i RA er ferdigjaktet.

Det blir nok svært få elgjegere i skogen de første 5 dagene før jegerne på nytt inntar sine poster neste lørdag.

Jaktkartet er oppdatert.

Skrevet av Jørgen