• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Flott okse

Søndag 18. Oktober 2020

10 tagger i Busterud

Det ser ut til at vi har gjort noe riktig. Innslaget av store okser er merkbart større enn det var for 4 - 5 år siden. 10 - taggeren ble felt i Busterud nå i ettermiddag.

Resultat så langt er 91 elger fordelt på 67 (RA) og 24 i SA.

Jaktkartet er oppdatert.

Skrevet av Jørgen