• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Feil dato annonsert for årsmøte i Stange Almenning

Torsdag 7. Februar 2019

nyhet placeholder


Viser til dagens Stangeavis der vi annonserer årsmøter i Romedal Almenning og Stange Almenning.
Stange Almenning har dessverre blitt annonsert med feil dato. 

 

 


Riktige datoer er:

Stange Almenning: fredag 5. april kl. 19.00 på Søndre Elton.

Romedal Almenning: fredag 29. mars klokka 19.00 på Bryhni Søndre.

Etter årsmøtene serveres det middag.

Alle bruksberettigede er hjertelig velkommen!